TekSoft Ana Sayfa

 

KTS.SERi ile SERİ NO VE GARANTİ TAKİBİ

 

TekSoft yaparsa, iyisini yapar.

 

KTS.SERi sürümü ile Seri Numarası ve Garanti Takibi yapmak son derece kolay.

 

Seri Numarası ve Garanti Takibi çözümü, tüm TekSoft çözümleri gibi kolay kullanımlı ve esnek olması ön plana alınarak tasarlanmıştır.

 

Bu site 800x600 ve üzeri çözünürlüklerde Internet Explorer 5 veya üzeri tarayıcılar için dizayn edilmiştir.

 

 

SERİ NUMARASI NEDİR?

 

Bazı sektörlerde alınan-satılan ürünlerin herbiri için ayırdedici bir numara bulunmaktadır. Bu tür tek bir ürünü tanımlayan (o ürüne ait) numaralar KTS kapsamında seri numarası olarak isimlendirilmiştir.

 

Seri numarası, barkod veya kod gibi ürün tanımlayıcı diğer numaralardan farklıdır. Barkod veya kod numarası bir ürün gurubunu belirler (örneğin belirli bir marka ve modeldeki ürünleri).

 

Seri numarası ise ürünün markası, modeli aynı olsa bile her ürün için farklıdır. Seri numarası tek bir ürünü belirlemektedir (ürünün kimlik numarasıdır).

 

Örneğin her cep telefonunun ayırdedici bir IMEI numarası bulunur ve bu numara telefonların markası ve modeli aynı olsa dahi her telefon için farklıdır. Bir IMEI numarası bir telefonu göstermektedir. Cep telefonları için IMEI numaraları KTS kapsamında seri numarası olarak kullanılabilir.

 

Bilgisayar, elektronik gibi bazı diğer sektörlerde de seri numaraları yaygın olarak kullanılmaktadır (özellikle dağıtıcı firmalar garanti takiplerini seri numarasına göre yapıyorlar).

 

 

 

 

KTS İLE SERİ NUMARASI TAKİBİ

 

KTS ile aldığınız-sattığınız ürünlerin seri numaralarını da isterseniz çok kolay ve esnek bir şekilde kayıt altına alabilirsiniz.

 

Tek yapmanız gereken, Alış-Satış işlemleri girerken Alınan-Satılan ürünlerden seri numarası olanlar için seri numaralarını programa kaydetmektir. Gerisi KTS tarafından otomatik halledilir.

 

Aşağıdaki resimde alış-satış ekranlarında seri numarası girişiyle ilgili ögeler gösterilmektedir (ekrandan sadece ilgili bölüm gösteriliyor, örnektir):

 

 

Resimde seri numarası girişiyle ilgili ögeler açıklamalı oklar ile gösterilmiştir.

 

Seri Numaraları (Ctrl+S) : Ekrandaki Seri Numaraları yazısına fareyle tıklamanız, veya klavyeden Ctrl+S kısatuşunu tuşlamanız (Ctrl tuşu basılıyken S tuşuna basmak) durumunda Seri Numaraları Girişi ekranı çağırılır.

 

Ürün adı alanını sağındaki simge (Alt+S) : Ürün adı alanının en sağında bulunan (resimde gösterilen) simgeye tıklamanız, veya klavyeden Alt+S kısatuşunu tuşlamanız (Alt tuşu basılıyken S tuşuna basmak) durumunda Seri Numarasından Arama ekranı çağırılır.

 

Aşağıdaki bölümlerde bu ekranlar ve kullanım özellikleri detaylı açıklanmaktadır.

 

 

 

 

Seri Numaraları Girişi Ekranı

 

Alış-Satış kaydı girerken ekranda bulunan Seri Numaraları yazısına fareyle tıklayarak veya klavyeden Ctrl+S tuşlayarak kolayca çağırıyorsunuz.

 

Seri numaraları girişi ekranı aşağıdaki gibidir (örnektir):

 

 

Ekranın sol tarafında, alışı veya satışı yapılan ürünler miktarlarıyla birlikte listelenir. Sağ tarafta ise, sol taraftaki listede seçili ürüne ait seri numalarının girileceği bölüm bulunmaktadır.

 

Bir ürüne seri numarası girmek için ürünün seri numarasını klavyeden yazıp Enter tuşlamanız (veya seri numarası barkodu varsa seri numarası barkodunu okutmanız) yeterlidir. Girilen seri numarası listeye eklenir.

 

Garanti süresi ürüne ait stok kartındaki garanti süresinden alınır (isterseniz değiştirebilirsiniz). Garanti bitiş tarihi, garanti süresine ve alış-satış tarihine göre otomatik hesaplanmaktadır (Garanti bitiş tarihi işlem kaydedildiği zaman hesaplanır ve gösterilir).

 

Bir ürüne en fazla miktarı kadar seri numarası girebilirsiniz. Örneğin bir ürünün miktarı 5 ise en fazla 5 tane seri numarası girilebilir (ürünlere miktarı kadar seri numarası girilmesi zorunlu değildir, istenirse 5 adet ürünün 2 tanesi için seri numarası girilebilir).

 

Seri numarası dışında isterseniz (calıştığınız sektörde kullanılıyorsa) ikinci bir numara da girebilirsiniz.

 

Sol taraftaki listeden başka bir ürün seçip, o ürüne ait seri numaralarını da ekranı kapatmadan girebilirsiniz. Tüm ürünlere ait seri numaralarını aynı ekrandan girebiliyorsunuz. (KTS sizi bir ürün için seri numarası ekranını çağır, seri numarası gir, ekranı kapat, başka bir ürün ürün için seri numarasını çağır ... şeklinde seri numarası girişi işkencesinden kurtarmaktadır).

 

İstediğiniz ürünler için seri numaralarını girin ve seri numarası girişi ekranını kapatın. Alış veya Satış işlemini kaydetiğinizde girdiğiniz seri numaraları da kaydedilir.

 

Ekranda sol taraftaki tabloda Kodu ve Adı alanları arasındaki simgeye tıklarsanız, o ürüne ait daha önce girilmiş seri numaralarının gösterildiği Stok Kartı Seri Numaraları Analizi ekranı gösterilir. Gösterilen analiz ekranında ürün için daha önce kaydedilmiş seri numaralarından istediklerinizi fareyle çift tıklayarak seri numaralarına ekletebilirsiniz.

 

Ekranda bulunan Tüm Numaralar İçin menüsü kullanarak (veya sağ taraftaki Menü simgesine tıklayarak) girilen seri numaraları için :

 

  • Garanti süresini değiştirme
  • Seri numaralarını silme gibi işlemler yapabilirsiniz.

 

 

Girilen tek bir seri numarasını silmek için seri numarasının sağındaki - sembollü düğmeye tıklamanız yeterlidir.

 

 

Sıralı Seri No Girişi

 

Bazı durumlarda bir ürün için girilecek seri numaraları birbirini takipeden numaralar olabilir. Bu durumda tüm numaraları tek tek girmek yerine, başlangıç numarasını girip diğer numaraların sıralı olarak otomatik oluşturulmasını kolayca sağlayabilirsiniz.

 

Sıralı seri no girişi için ekrandaki Sıralı Seri No Girişi sekmesine geçmeniz yeterlidir (aşağıdaki resimde ekrandan ilgili bölüm gösteriliyor, örnektir):

 

 

 

Sıralı serino girişi için başlangıç seri numarasını ve kaç tane seri numarası oluşturulacağını belirliyorsunuz. "Sıralı Seri Numaralarını" ekle düğmesine tıklayarak numaraların otomatik eklenmesini kolayca sağlıyorsunuz.

 

Mevcut Seri Numaralarının Üzerine Yazılsın mı? kutusu işaretli olduğunda, ürüne ait daha önce girilmiş seri numaraları varsa oluşturulan numaralar üzerine yazılır. Diğer durumda oluşturulan numaralar mevcut numaralara eklenir.

 

Sıralı seri no girişi yapılabilmesi için başlangıç seri numarasının son karakteri (veya son karakterleri) sayı olmalıdır.

 

 

Girilen Seri Numaraları için Rapor veya Barkodlu Seri No Etiketi Yazdırma

 

Kaydedilmiş bir alış-satış işlemi için Seri Numaraları Giriş ekranı çağırıldığında ekranda Rapor menüsü de gösterilir. Rapor menüsünü kullanarak girilen seri numaraları için rapor alabilir, veya seri numaraları için barkodlu etiket yazdırabilirsiniz.

 

Aşağıda ekrandaki ilgili menü gösteriliyor (örnektir):

 

 

Örneğin rapor olarak seri no etiketi seçilirse, aşağıdaki gibi barkodlu seri no etiketleri yazdırılabilir (baskı önizleme ekranı normalden küçük olarak gösteriliyor, örnektir):

 

 

 

 

Tüm seri numaralarını aynı ekrandan girebilme

Seri numarasına ek olarak ikinci bir numara girebilme

Sıralı seri no girişi yapabilme

Garanti sürelerini toplu olarak değiştirebilme

Barkod okutarak seri numarası girebilme

Bir ürün için Seri Numarası Analizi ekranını çağırabilme

Seri Numarası Analizi ekranından seçerek seri numarası ekleyebilme

Seri numaralı barkod etiketleri yazdırabilme

Rapor alabilme

 

Yukarıdakilerin hepsi aynı ekranda ...

KTS Seri Numarası Girişi Ekranı

Daha esneği, daha kolayı, daha kullanışlısı yok.

 

 

 

 

 

Seri Numarasından Ürün Arama Ekranı

 

Alış-Satış kaydı girerken ekranda bulunan Ürün Adı arama alanının en sağında bulunan simgeye tıklayarak, veya klavyeden Alt+S tuşlayarak kolayca çağırıyorsunuz.

 

Seri numarasından ürün arama ekranı aşağıdaki gibidir (örnektir) :

 

 

Arayacağınız seri numarasını (veya isterseniz İkinci Numarayı) girip klavyeden Enter tuşlamanız yeterlidir. (İsterseniz seri numarası barkodunu okutarak giriş yapabilirsiniz).

 

Arama sonucunda girilen numara bulunursa, bu durumda Alışa-Satışa ilgili üründen 1 adet otomatik olarak seri numarasıyla birlikte eklenir.

 

İsterseniz seri numarasına göre jokerli arama da yaptırabilirsiniz. Örnek olarak Seri Numarası alanına ABC yazdıktan sonra klavyeden :

 

Shift+Enter tuşlarsanız : içerisinde ABC geçen seri numaraları

PgUp tuşlarsanız : ABC ile başlayan seri numaraları

PgDn tuşlarsanız : ABC ile biten seri numaraları aranır.

 

Jokerli arama sonucunda birden fazla kayıt bulunursa, bulunan kayıtlar ekranda listelenir. Bulunan kayıtlardan birini satışa eklemek için fareyle çift tıklamanız (veya sağtuş menüsünü kullanmanız) yeterlidir.

 

 

Örneğin ABC yazılıp PgUp tuşlanırsa, ABC ile başlayan seri numaraları listelenir. Listelenen numaralardan istediklerinizi kolayca alışa-satışa ekleyebilirsiniz.

 

 

 

Seri Numarası İçin Kapsam seçeneği

 

Seri numaralarının hangi kapsamda aranacağını belirler ve arama seçilen kapsama göre yapılır.

 

Kalan (çıkışı yapılmamış) numaralarda ara : Bir giriş işlemiyle (alış, iade, stok girişi gibi) girişi yapılmış, ancak henüz çıkışı yapılmamış numaralarda arama yapılır. (Stokta mevcut seri numaralarında ara anlamına gelir).

 

Girişi yapılan seri numaralarında ara : Bir giriş işlemiyle girişi yapılmış olan seri numaralarında arama yapılır.

 

Çıkışı yapılan seri numaralarında ara : Bir çıkış işlemiyle (satış, iade etme, stoktan çıkış, perakende satış gibi) çıkışı yapılmış olan seri numaralarında arama yapılır.

 

Tüm seri numaralarında ara : Tüm seri numaralarında arama yapılır.

 

 

Alış-Satış girerken kolayca kısatuşla çağırın

Seri numarasına veya ikinci numaraya göre arama yaptırın

Jokerli arama yaptırın

 

Bulunan ürünler seri numarasıyla birlikte alışa-satışa eklensin ...

KTS Seri Numarasından Arama Ekranı

Daha esneği, daha kolayı, daha kullanışlısı yok.

 

 

 

 

 

Seri Numarası ve Garanti Takibi Ekranı

 

KTS ana menüsünden "Araçlar" menüsü altından "Seri No ve Garanti Takibi" seçmeniz yeterlidir.

 

Bu durumda aşağıdakine benzer Serino ve Garanti Takibi ekranı gösterilir (KTS ana penceresinden ilgili bölüm gösteriliyor, örnektir):

 

 

Ekranda arama alanlarını kullanarak Seri Numarasına veya ikinci numaraya göre arama yaptırabilirsiniz.

 

Arama alanında Shift+Enter tuşlayarak jokerli arama yaptırabilirsiniz (örneğin ABC yazıp enter tuşlarsanız içerisinde ABC geçen seri numaraları gösterilir).

 

Gösterim Parametreleri bölümünde aramanın hangi seri numaralarında yapılacağını belirliyorsunuz:

 

Girişi yapılmış, Çıkışı yapılmış, Giriş yapılıp çıkışı yapılmamış (kalan) veya tüm seri numaralarında arama yapılmasını belirleyebilirsiniz.

 

Garanti durumunu Tüm garanti durumları, garantisi bitenler veya bitmeyenler olarak belirleyebilirsiniz.

 

İsterseniz işlem türünün stoklu veya stoksuz olmasına göre, veya stok hareket türüne göre (alınan, satılan, iade edilen vs..gibi) paremetre belirleyebilirsiniz.

 

Yapılan aramalar seçtiğiniz parametreleri karşılayan seri numaraları içerisinde yapılır.

 

Ekranda bulunan SORGULA düğmesine tıklarsanız, gösterim paremetrelerini karşılayan tüm seri numaraları listelenir.

 

 

Arama veya sorgulama sonucunda bulunan kayıtlar tabloda listelenir. Kayıtlardan seri numarasının ne zaman hangi işlemle girişi yapıldığını, ne zaman hangi işlemle çıkışı yapıldığını kolayca görebilirsiniz.

 

Ekrandaki kayıtlar garanti süresinin bitmesine veya devam etmesine göre farklı renkte gösterilir. Böylece görsel olarak garanti durumunu belirleyebilirsiniz.

 

Raporlar menüsünü kullanarak arama-sorgulama sonuçlarını raporlayabilir, barkodlu, garanti süreli seri numarası etiketleri yazdırabilirsiniz.

 

Arama sonucunda listelenen kayıtlardan biri üzerinde fareyle çift tıklayarak (veya farenin sağtuşu menüsünden İlgili İşlemi Aç seçerek) kolayca seri numarasının kaydının yapıldığı işlemi açabilirsiniz.

 

 

 

 

 

Bir Stok Kartı için Seri Numarası Analizi

 

Sadece bir stok kartı için seri numaralarını izlemek, raporlamak için kullanılır.

 

Stok ekranında bir stok kartı üzerinde farenin sağtuşu menüsünden "Seri No Analiz" seçmeniz yeterlidir.

 

Bu durumda stok kartı için aşağıdakine benzer Seri Numarası Analizi ekranı gösterilir (örnektir):

 

 

Ekranda stok kartına ilişkin seri numaraları listelenir.

 

Sağ tarafta bulunan "Sorgu Parametreleri" bölümünden belirli koşulları sağlayan seri numaralarının listelenmesini sağlayabilirsiniz:

 

Analiz Türü olarak Tüm seri numaraları, Giren seri numaraları, çıkan seri numaraları, veya kalan seri numaraları seçebilirsiniz.

 

Garanti durumuna göre veya tarih aralığı olarak parametre belirleyebilirsiniz.

 

Seçtiğiniz parametrelere uygun seri numarası kayıtlarını görmek için Sorguyu Yenile düğmesine tıklamanız yeterlidir.

 

Süzgeç menüsünü kullanarak parametreler dışında ek koşullar da belirleyebilirsiniz.

 

Raporlar menüsünü kullanarak ekranda gösterilen seri numarası kayıtlarını rapor olarak alabilir, barkodlu ve garanti süreli seri numarası etiketleri yazdırabilirsiniz.

 

Kayıtlar ekranda tablo başlıklarında gösterilen sırayla listelenir (örnek resimde Seri Numarası başlığını sağında üçgen sembollü sıralama simgesi gösterilmektedir). Başka bir alana göre sıralama yapmak isterseniz, başka bir alanın başlığına tıklayıp fareyle sıralama simgesini oluşturduktan soran "Sorguyu Yenile" düğmesine tıklamanız yeterlidir.

 

NOT : Bir stok kartı için seri numarası analizi ekranını isterseniz "Seri Numarası Girişi" ekranından da çağırabiliyorsunuz.

 

 

 

 

KTS.SERi sürümü ile Seri Numarası ve Garanti Takibi işkence olmaktan çıkıyor.

 

Başka yazılımlardan da kolay seri numarası ve garanti takibi çözümü sunduğunu iddia edenler olabilir.

 

Ancak bir yazılımda bir özelliğin olması sorununuzun çözüldüğü anlamına gelmiyor.

 

Önemli olan sunulan özelliğin kullanışlı, pratik, aynı zamanda kapsamlı olmasıdır. Yani sizin için gerçek bir çözüm sunmasıdır.

 

Bu nedenle biz diyoruz ki : Başka yazılımları da özellikle deneyin, KTS ile karşılaştırın, seçiminizi kendi kullanım tecrübenize göre yapın.

 

TekSoft KTS : çok kolay, çok esnek.... en kolay, en esnek.

 

 

 

 

 

Bazı Sorular ve Cevaplar:

 

Barkodlu çalışmak istiyorum. Bunun için KTS.SERi sürümünü mü kullanmalıyım?

 

Hayır. Seri numarası ve garanti takibi özelliği barkodlu çalışmaya ilave bir özelliktir ve seri numaraları barkodlardan farklıdır (bu sayfanın başında açıklanmıştır).

 

Tüm KTS sürümleri barkodlu çalışmayı desteklemektedir (Detaylı bilgi için KTS ile Barkodlu Çalışma sayfasına bakabilirsiniz).

 

KTS.SERi sürümünü, Seri Numarası ve Garanti Takibi yapmak istiyorsanız tercih etmelisiniz.

 

 

Seri Numaralarının hep büyük harfle / hep küçük harfle girilmesinin zorunlu olmasını sağlayabilir miyim?

 

EVET. Yapmanız gereken "Firmaya İlişkin Ayarlar" ekranında ilgili ayarı ihtiyacınız göre değiştirmektir.

 

Firmaya Ait Tanımlar menüsü altından Firmaya İlişkin Ayarlar seçiyorsunuz.

 

Gelen ayar ekranında "Veri Girişi Ayarları" sekmesinde "Serino girişlerinde Büyük/Küçük Harf" ayarı bulunmaktadır. Ekranın sol alt köşesinde bulunan "Ayarları Değiştir" düğmesine tıklayıp ihtiyacınıza göre ayarladıktan sonra Ayarları Kaydetmeniz yeterlidir.

 

 

 

Barkodlu seri numarası etiketleri yazdırmak ve ürünlere yapıştırmak istiyorum. Kullandığımız yazıcı ve etiket kağıdına uygun olarak etiket tasarımı konusunda yardımcı olur musunuz?

 

KTS ile gelen bir raporun tasarımı kolayca özelleştirilebiliyor. İstediğiniz içerikte ve istediğiniz kağıda/yazıcıya uygun etiket tasarımları yapılması mümkündür.

 

İstediğiniz etiketin içeriğini ve kullanacağınız etiket kağıdının ölçülerini bize email ile bildirmeniz durumunda (destek@teksoftnet.com) etiket tasarımı size email ile gönderilebilir ve programa yükleyip kullanabilirisiniz.

 

NOT : Bu tür tasarım talepleri daha çok lisanslı kullanıcılarımız için karşılanmaktadır.

 

 

 

TekSoft KB2011-SerinoTakipı-1 (13.12.2011)

 

 

CafeMatic Internet Cafe Yönetim Yazılımı

CafeMatic

KTS (Kolay Ticari Set)

 

LabControl

 

Ajanda PRO